Overzicht Werkzaamheden

Om u een concreet beeld te geven van de aard en inhoud van onze werkzaamheden, volgt hieronder - in alfabetische volgorde – een opsomming van onze meest voorkomende werkzaamheden.

Afvalmanagement - Lees meer..

Centrummanagement - Lees meer..

Containermanagement/chippen van minicontainers, invoering, - Lees meer..

Fraudeonderzoek , ook advies en preventie - Lees meer..


Gladheidsbestrijding , controle, optimalisatie, inventarisaties - Lees meer..


Incidentmanagement , advisering en bemiddeling - Lees meer...

Kwaliteitsonderzoek - Lees meer..

Minicontainer zijlader , invoering, aanpassingen - Lees meer..

Nieuwe inzamelmethoden , voorbereiding, invoering - Lees meer..

Ondergrondse containers , voorbereiding, invoering, aanpassingen - Lees meer..

Optimalisatie van de dienstverlening - Lees meer..

Parkmanagement - Lees meer..

P90-norm , inventarisatie en praktische toepassingen - Lees meer..

Smoelenboek & Bedrijfsfilm(low budget), voor teamgeest, Arbo-instructies - Lees meer...

Logo